Ringen

Ringen Centrum är en galleria på Södermalm i Stockholm med en stark lokal förankring. 2013 vann vi uppdraget som huvudbyrå för Ringen (AMF Fastigheter) i en pitch. Ringen stod inför ett stort och långsiktigt förändringsarbete med en helt ny varumärkesplattform och vårt uppdrag bestod initialt i att ta fram ett kommunikationskoncept som var trovärdigt i nuet samtidigt som det skulle stödja visionerna framåt.  Vårt arbete har sedan dess innefattat både varumärkesbyggande stora kampanjer och framtagande av format för taktisk utbudsannonsering samt en social mediastrategi. 2014 belönades en av Ringens kampanjer, “Korv for likes”, med guld i Svenska Designpriset.

Case

Ringen

Teatern Lansering

Puffar_0003_Ringen Textilverkstan

Ringen

Textilverkstan

Ringen_SkaSto_hero_2

Ringen

Skanstull Stories

Ringen

Korv for likes

Puffar_0005_Ringen Sagor i Ringen 2

Ringen

Sagor i ringen

Kunder