LG Electronics

LG Electronics var pionjärer inom utveckling av den första radio och TVn i Korea. Idag är man ett av världens ledande företag på hemelektronikmarknaden. Vi jobbar med LG sedan 2017 och då främst med deras världsledande OLED-teknik inom tv-segmentet.

Strategin är ökad försäljning genom en förändrad attityd till varumärket, ett arbete som går hand i hand med den kvalitetshöjning av företagets produkter som pågår.

Case

LG_Brynolf_Ljung_006_lowres

LG Electronics

The LG OLED magic

Kunder